2019 – มะละกอยี่ห้อ Durian King ของมาเลเซีย และ Uncle Chong

ในปีเดียวกัน กลุ่ม Best in Class ได้สร้างบริษัทค้าขายลิ้วเวอร์เรียน คอมปะนี้ในจีน และยังเปิดตัวแบรนด์ “Uncle Chong Durian” บริษัทนี้ถูกสร้างขึ้นและแนะนำแบรนด์เพื่อขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่ม Best in Class เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงของลิ้วเวอร์เรียน ตามรายงานของซุ่นเดย์ไปดูเด็กเดือนๆ กลุ่ม Best in Class มีสวนปลูกลิ้วเวอร์เรียน 2 แห่งในพื้นที่ และส่งลิ้วเวอร์เรียนไปยังประเทศจีนส่วนใหญ่ เพื่อนำไปประมวลผล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มนี้ในการขยายธุรกิจในตลาดจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดของกลุ่มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Share This Story, Choose Your Platform!