2018 – Dr Skin Solutions Pte Ltd

โดยการสร้าง Dr Skin Solutions Pte Ltd ในสิงคโปร์ Bailide Group ได้ขยายธุรกิจของตนเข้าสู่อุตสาหกรรมความงาม การเคลื่อนไหวนี้แทนการตัดสินใจยุติธรรมของกลุ่มในการแยกป portfolio ธุรกิจของตนเข้าสู่พื้นที่ตลาดที่กำลังเติบโต บริษัท Dr Skin Solutions Pte Ltd มุ่งเน้นการให้บริการความงามและผลิตภัณฑ์ความงามอาชีพต่างๆสำหรับลูกค้า โดยใช้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มในการบริการลูกค้าและควบคุมคุณภาพ ด้วยการเพิ่มเติมนี้เข้าไปในธุรกิจของตน Bailide Group ได้ตั้งตัวเป็นฐานของการเติบโตและความสำเร็จของตนในอุตสาหกรรมความงาม

Share This Story, Choose Your Platform!